به مرکز پشتیبانی شرکت شاهوار خوش آمدید

مرکز پشتیبانی شاهوار به منظور ارائه خدمات هر چه بهتر به شما مشتریان بزرگوار پیاده سازی شده است.
با استفاده از این سیستم درخواست های شما بزرگواران بصورت متمرکز و منظم ثبت و در اسرع وقت پاسخگویی و رفع خواهد شد .
در هر زمان امکان مشاهده همه درخواست ها و پیگیری ها وجود خواهد داشت.